Takım Üyelerimiz
Hukuk büromuz, akademik kariyer yapmış hukukçular tarafından kurulmuştur. Hukuk büromuzun ortaklarının her birisi, Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve Amerika’da bulunan dünyanın önde gelen üniversitelerinde; en az bir tezli yüksek lisans yapmış, kendi uzmanlık alanlarını oluşturan konularda tez yazmış ve bilimsel çalışmalar yayınlamış hukukçulardır.


Aydın ÇELİK (Dr., Öğretim Üyesi (LL.M. Özel Hukuk & LL.M. Ekonomi Hukuku), Avukat)

Eğitim:
2003-2007 Marmara Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora (PhD.)
2003-2004Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora (Fransızca Hazırlık, PhD.)
2001-2004İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Tezli Yüksek Lisans (LL.M.)
2001-2003Kocaeli Üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans (LL.M.)
1997-2001İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Lisans, LL.B.)
1995-1997Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (Lisans, LL.B. –yarıda bırakıldı-)

İş Deneyimi:
15.12.2010’dan ...Celik Law Firm (Hukuk Danışmanı)
15.12.2010'dan ...Işık Üniversitesi
01.02.2009-30.06.10Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2007’ten itibaren ...Birçok üniversitede (İstanbul Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi) lisans ve yüksek lisans düzeyinde, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Borçlar Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bankacılık ve Finansal Piyasası Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Genel Hukuk Bilgisi, Vergi İcra Hukuku, Yönetim Hukuku, Aile Hukuku, Turizm Hukuku, derslerini yürütmüş ve halen bu derslerin bir kısmını yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca bazı üniversitelerde de başta Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı olmak üzere, Deniz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca bazı şirketlerde kayyum olarak görevlendirilmiştir.
2003’ten itibaren ...İstanbul Adli Yargı Komisyonu yargı alanında, şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku, ticari suçlar, taşıma hukuku, sigorta hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ekonomi ve finansal raporlama ve analiz, şirketlerin denetimi konularında görevli bilirkişi
2003-2004Galatarasay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araş. Görevlisi (Ticaret Hukuku)
2001-2003Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araş. Görevlisi (Ticaret Hukuku)
2001-2002İstanbul Barosu Avukatlık Stajı

Özel Yetenekler:
Bildiği Lisanlar İngilizce (İyi düzeyde)
Fransızca (İyi düzeyde)
Arapça (İyi düzeyde)
Dereceler Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009 ILSA Yarışması Takım Çalıştırıcısı (Takım; dilekçe aşamasında Türkiye birincisi, sözlü aşamada ise Türkiye ikincisi derecelerini almıştır)
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans girişi: Tam burslu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 1997 girişli olan 649 kişiden, yıl kaybı olmadan mezun olabilen 164 öğrenci arasındaki yüzdelik dilimi: %9
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giriş ÖSYM sınavı Türkiye sıralamasındaki yüzdelik dilimi: %1

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR:
Kitaplar Anonim Ortaklıklarda Finansal Tablolar, Yedek Akçeler ve Kar Payı Dağıtımı (Prof. Dr. H. Güzin Üçışık ile birlikte), 2017.
Anonim Ortaklıklar Hukuku (Prof. Dr. H. Güzin Üçışık ile birlikte), Cilt I, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.
Tezler Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası (Marmara Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güzin Üçışık –Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi), Adalet Yayınevi, Kasım 2007.
Anonim Ortaklıklarda Dış Denetim (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel –Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Anonim Ortaklıklarda İç Denetim (Kocaeli Üniversitesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar –Kocaeli/Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Makaleler “Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Anonim Ortaklık Yönetim ve Denetim Kuruluna Üye Seçilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Nisan 2008 (ss. 33).
“Anonim Ortaklıklarda Özel Denetçi Tayini”, Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan, İstanbul 2006, (ss. 44).
“Anonim Ortaklık Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliklerinde Bakanlığın İzin Yetkisinin Sınırlandırılması Karşısında Sicil Memurunun İnceleme Yetkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 4, S. 8, 2005/2, (ss. 22).
“Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Projesinin Tasdikinin Sonuçları ve Muhtemel Aksaklıklara Karşı Çözüm Önerileri”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 1, 2005, (ss. 35).
“Anonim Ortaklıkta Azınlığın Özel Denetçi Seçilmesi İstemini Reddeden Genel Kurul Kararına Karşı İptal Davası Açılabilip Açılamayacağı Sorunu”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 5, Temmuz 2005, (ss. 35).
Konferanslar Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor?, Konferans, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gaziantep.
Tüketici Sorunları, 15.03.2012 Tüketici Günü Paneli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gaziantep.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Öngörülen Tüketici Hakları Ve Tüketici Sıfatının Belirlenmesi, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin.
Anonim Ve Limited Şirket Ortak Ve Yöneticilerinin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluklarının Niteliği ve Bu Sorumluluğun Başlangıç Ve Sona Erme Zamanı, 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.

Orhan KANAT

Eğitim:
1995-2000İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Lisans, LL.B.)

Bildiği Diller:Türkçe, İngilizce, Fransızca

İş Deneyimi:
2001’en beriSerbest Avukat
2000-2001İstanbul Barosu Avukatlık Stajı

İmren YILMAZ

Eğitim:
01.09.2006-01.03.09Aile Hukuku Uzmanlık Eğitimi
1998-2002Bonn Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Lisans, LL.B.)

Bildiği Diller:Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça

İş Deneyimi:
2006’dan beriSerbest Avukat
2003-2005Köln Barosu Avukatlık Stajı
01.09.1999-01.10.02Bonn Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mehmet Şah ÇELİK

Eğitim:
2011- ...İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Tezli Yüksek Lisans (LL.M.)
2005-2010Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Lisans, LL.B.)

Bildiği Diller:Türkçe, İngilizce, Arapça

İş Deneyimi:
01.01.2011’den beriİstanbul Barosu Avukatlık Stajı