Faaliyet Alanlarımız
Hukuk büromuz, akademik kariyer yapmış hukukçular tarafından kurulmuştur. Hukuk büromuzun ortaklarının her birisi, Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve Amerika’da bulunan dünyanın önde gelen üniversitelerinde; en az bir tezli yüksek lisans yapmış, kendi uzmanlık alanlarını oluşturan konularda tez yazmış ve bilimsel çalışmalar yayınlamış hukukçulardır.

Aydın ÇELİK (PhD., LL.M. Ekonomi Hukuku & LL.M. Özel Hukuk)

 • Ticaret (Şirketler) Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • İnternet ve Bilişim Hukuku
 • Regüle Edilen Piyasalar
 • Telekomünikasyon Hukuku
 • Uluslararası Tahkim
 • Uluslararası Yatırımlar ve Ortaklıklar
 • Vergi Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Özelleştirme
 • İdare Hukuku

Orhan KANAT

 • Örgütlü (Organize) Suçlar
 • Uluslararası Ceza Hukuku
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukuku
 • Çocuk Hakları Hukuku
 • Adi Suçlar

İmren YILMAZ

 • Tanıma ve Tenfiz
 • Aile Hukuku
 • İş Hukuku
 • Dava ve Tahkim
 • Gayrimenkul Yatırımları
 • Mukayeseli Ceza Hukuku (Alman Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku)

Mehmet Şah ÇELİK

 • İcra ve İflas Hukuku
 • Usul Hukuku
 • Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması